Preskočiť na obsah

Aktivity pre deti

Medzinárodný týždeň mozgu poskytuje skvelú príležitosť ako môžete propagovať svoje aktivity. O vás a vašej práci sa tak prostredníctvom podujatia dozvie široká verejnosť, komunita a cieľová skupina. Vaše podujatie a výstup z neho, uverejníme po jeho ukončení na našej stránke.

 • Navštívte miestne školy a prezentujte študentom prednášky, praktické aktivity, ukážky a experimenty o mozgu.

 • Obráťte sa na mimoškolské programy vo vašej komunite (centrum voľného času, skauti/skauti atď.) a dobrovoľne poskytnite zúčastneným deťom prezentáciu o mozgu.

 • Na vyučovacej hodine alebo lekcii použite naše materiály (nájdete v sekcii na stiahnutie).

 • Stiahnite si materiály na mediznárodnej stránke Dana

 • Postavte a obsluhujte výstavný stôl vo vašej škole, komunitnom centre, knižnici alebo nákupnom stredisku s bezplatnými materiálmi od Nadácie Dana. Vytlačte a zdieľajte naše informačné listy a hádanky.

 • Ak je vašou organizáciou škola, začleňte do školských oznámení počas Týždňa mozgu denné fakty o mozgu alebo tipy na kondíciu mozgu. 

 • Ak ste učiteľ prírodných vied, prideľte študentom projekt o mozgu, napríklad vytváranie prezentácií na plagátoch, obrazoviek na nástenkách alebo videí. Nechajte študentov prezentovať svoje projekty svojim spolužiakom alebo mladším študentom vo vašej škole.

 • Požiadajte svoju školu alebo miestnu knižnicu, aby zorganizovala výstavu Týždňa mozgu s knihami a referenčným materiálom o mozgu

 • Zorganizujte veľtrh mozgov s praktickými aktivitami, hrami a experimentmi. Pozvite miestne vysoké školy/univerzity, aby sa zúčastnili.

 • Ak je vaša organizácia výskumným zariadením, usporiadajte pre miestnych študentov prehliadky laboratórií, aby ste ich predstavili aktivity, ktorý sa vykonávate.

 • Obráťte sa na miestne školy a zistite, či sa v marci budú konať vedecké veľtrhy. Staňte sa dobrovoľníkom svojej organizácie ako kontakt pre študentov, ktorí chcú robiť vedecké projekty zamerané na mozog.

 • Zorganizujte pre miestnych školákov výtvarnú súťaž, esej, poéziu, hudbu alebo dramatickú súťaž na tému súvisiacu s mozgom.

 • Zorganizujte filmový festival s filmami o mozgu. Niektoré populárne filmy zahŕňajú Hľadá sa Dory, Inside Out a Čas prebúdzania. Po každom filme nasleduje diskusia.

 • Vytvorte putovné výstavy alebo interaktívne výstavy o mozgu a prezentujte ich v miestnych školách, komunitných centrách, knižniciach, nákupných centrách a iných verejných priestoroch.

 • Zapojte sa do International Brain Bee, živej súťaže otázok a odpovedí, ktorá testuje neurovedecké znalosti stredoškolákov. Pre viac informácií navštívte oficiálnu webovú stránku International Brain Bee.

Registrovať aktivitu